arrowI samband med Finlands Advokatförbund finns den oberoende Tillsynsnämnden och den oberoende tillsynsenheten, vilkas lagstadgade uppgifter omfattar tillsyn över den verksamhet som advokater, offentliga rättsbiträden och rättegångsbiträden med tillstånd utövar. På dessa sidor berättar vi hur tillsynen över yrkesutövningen går till, hur man framställer klagomål och hur behandlingsprocessen framskrider. Syftet med tillsynen är att trygga rättstjänsternas kvalitet. Klagomålsförfarandet är avgiftsfritt.

Sallex- beslutsdatabas


Här kommer du till tillsynsbeslutsdatabasen. Endast på finska.